Profil

Ukończyłam studia położnicze na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, uzyskując tytuł magistra. W 2018 r. ukończyłam specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku.

Q&A

Praca w INVICTA to dla Ciebie…
Poznanie tego, co nieznane i zdobycie doświadczenia.

Co lubisz robić w wolnym czasie?
Podróżować, zwiedzać.

Z czego jesteś naprawdę dumna?
Z mojej rodziny.

Języki

polski
angielski