Profil

Interesuje się problematyką diagnozy psychologicznej, psychologii rozwoju człowieka i psychologią twórczości. W INVICTA wspieram pacjentów w staraniach o dziecko oraz kwalifikuję dawczynie komórek jajowych i dawców nasienia. Pracuję również w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadzę zajęcia m.in. z psychologii twórczości, psychologii rozwojowej i osobowości, psychologii procesów poznawczych. Udzielam konsultacji psychologicznych i prowadzę sesje coachingowe w Akademickim Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej DSW.

Ukończyłam Uniwersytet Łódzkiego oraz Szkołę Profesjonalnego Coachingu w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla osób przewlekle chorujących psychicznie, w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych somatycznie oraz w Centrum Przyjaznym Matce i Dziecku.

Języki

polski