Profil

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2014 roku zostałam wyróżniona stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Od 6 latu pracuję naukowo, jestem doktorantem i asystentem w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej. W 2020 roku uzyskałam tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, w którym w latach 2018-2021 pełniłam funkcję sekretarza Oddziału Kujawsko-Pomorskiego. Dodatkowo jestem członkiem ESHRE – Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii.

W latach 2018-2020 pracowałam w Klinice Leczenia Niepłodności Invicta, gdzie zajmowałam się diagnostyką i leczeniem niepłodności, a także prowadzeniem ciąż po zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu (zapłodnieniu in-vitro, inseminacji domacicznej).

W swojej praktyce zajmuje się również prowadzeniem ciąż fizjologicznych oraz powikłanych. Jestem certyfikowanym ultrasonografistą Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Ukończyłam liczne kursy w zakresie ultrasonografii w położnictwie ginekologii, w tym kurs USG 3D.

Języki

polski
angielski