Portal pacjenta
Umów wizytę

Dofinansowanie in vitro Oława 2022-2024

Informujemy, że Invicta została jedynym realizatorem Programów finansowanych przez Urząd Miasta Oława:

1. Diagnostyka oraz leczenie przyczynowe niepłodności dla mieszkańców Gminy Miasto Oława w latach 2022-2024, programu polityki zdrowotnej

2. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Oława w latach 2022-2024

Programy realizowane są w Klinice INVICTA we Wrocławiu

Termin realizacji Programów: 10.05.2022- 31.12.2024

Wysokość dofinansowania

do 5 000 zł

Dopłata do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie wynosi do 5 tys. zł.

Dopłata do procedury adopcji zarodka wynosi do 2,5 tys. zł.

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców gminy miasto Oława, finansowany przez Urząd Miasta Oława.

Płatności

Diagnostyka oraz leczenie przyczynowe niepłodności dla mieszkańców Gminy Miasto Oława

Procedura kwalifikacji formalnej do Programów wymagana przez Urząd Miasta Oława

1. Rejestracja uczestników programu odbywa się w Urzędzie Miejskim w Oławie po wypełnieniu przez zainteresowaną parę wniosku.
2. Wnioski wydawane są w Urzędzie Miejskim w Oławie: w komórce merytorycznej, w biurze podawczym lub w sekretariacie. Znajdują się
również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce „Obsługa klienta – jak załatwić sprawę” oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego, w zakładce „Przeciwdziałanie niezamierzonej bezdzietności mieszkańców miasta Oława w latach 2022-
2024 „Będziemy rodzicami”.
3. Para zamierzająca skorzystać z w/w Programów wypełnia wniosek wraz z zawartymi w nim oświadczeniami, o dofinansowanie do
wybranego przez siebie modułu, przedstawiając do wglądu dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto
Oława, przez każdego z uczestników.
4. Pracownik merytoryczny dokonujący weryfikacji wniosku, wypełnia część II wniosku jednego z modułów Programu, stanowiącą
potwierdzenie spełnienia lub nie, kryteriów formalnych włączenia do programu.
5. Po pozytywnym zakwalifikowaniu Wnioskodawcy do udziału w programie, pracownik Urzędu informuje Wnioskodawcę oraz
przesyła drogą elektroniczną, plikiem zaszyfrowanym skan wniosku do Invicty.
6. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym zakwalifikowaniu do udziału w programie z Urzędu Pacjenci w terminie 30 dni zgłaszają się do
Invicta celem dalszej kwalifikacji zgodnie z właściwymi modułami Programu oraz dokumentacją medyczną.

Interwencje przewidziane w Programie

• badanie poziomu hormonu antymullerowskiego -AMH
• pakiet badań hormonalnych kobiety (hormon folikulotropowy -FSH, hormon luteinzujący – LH, estradiol, tyreotropina -TSH,
testosteron i prolaktyna),
• rozszerzone badanie nasienia,
• trzy konsultacje ginekologiczne w kierunku diagnostyki i leczenia niepłodności, w tym konsultacja wstępna pary,
• konsultację andrologiczną, jeżeli wyniki badań wykażą nieprawidłowości w obrębie jakości nasienia,
• konsultację andrologiczną,j jeżeli wyniki badań wykażą nieprawidłowości w obrębie poziomu hormonów,
• konsultację dietetyczną pary.

Koszt w/w Programu

1 590,00 zł w całości pokrywa Urząd Miejski w Oławie. Jeżeli para wykona badania diagnostyczne gwarantowane w ramach Programu i nie zgłosi się w uzgodnionym z Realizatorem terminie na
wszystkie konsultacje lekarskie objęte Programem, zobowiązana jest sfinansować przeprowadzone badania z własnych środków.

Warunki kwalifikacji i dyskwalifikacji

• wiek kobiety mieści się w przedziale 24 – 42 lat (w/g rocznika urodzenia);
• od minimum 12 miesięcy bezskutecznie starają się o ciążę (w przypadku, kiedy kobieta ukończyła 35 r.ż. wymagany okres
bezskutecznych starań skraca się do minimum 6 miesięcy);
• są mieszkańcami Gminy Miasto Oława.

Kryteria wykluczenia:
• pary, które odbyły lub odbywają diagnostykę i leczenie w ramach projektu “Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia
prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020” lub w ramach jego kontynuacji na rok 2021.

O kwalifikacji do Programu decyduje kolejność zgłoszeń (w miarę dostępności miejsc), przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia do Programu i braku kryteriów wykluczających.

Dofinansowanie

In vitro z dofinansowaniem w Oławie

Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Oława

In vitro z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie)
 • kwalifikację na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
 • stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z nadzorowaniem jej przebiegu;
 • dobór dawcy nasienia, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności (w przypadku dawstwa innego niż partnerskie);
 • punkcję pęcherzyków jajnikowych;
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych;
 • zapłodnienie pozaustrojowe oraz nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy, w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.
In vitro z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie)
 • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
 • dobór dawczyni komórek rozrodczych, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.
In vitro z adopcją zarodka (dawstwo inne niż partnerskie)
 •  kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
 • dobór dawców zarodka, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.
Kto może skorzystać z dofinansowania?

Do Programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

• wiek kobiety mieści się w przedziale 24 – 42 lata (w/g rocznika urodzenia);
• spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub
innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
• są mieszkańcami miasta Oława;
• wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych
kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

Kryteria wykluczenia

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia)
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży
 • brak macicy

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie – dawstwo męskich komórek rozrodczych:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży
 • brak macicy
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka:

 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży
 • brak macicy
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego

 

O zabiegu

Jak skorzystać z dofinansowania do in vitro?

 • Krok 1
  Zapoznaj się z informacjami o programie

 • Krok 2
  Zostaw nam kontakt do siebie

  Wypełnij formularz

 • Krok 3
  Niezwłocznie oddzwonimy

  Nasz konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji i umówi na wizytę kwalifikacyjną. Wizyta kwalifikacyjna jest płatna.

ZOSTAW KONTAKT, ODDZWONIMY

Programy in vitro, które realizujemy w okolicy:

Kontakt

Jak się z nami skontaktować?

Infolinia

+48 (58) 58 58 800

pn-pt.: 7:00 - 20:00
sb.: 7:00 - 15:00

Formularz kontaktowy