Portal pacjenta
Umów wizytę

Dofinansowanie in vitro Wrocław 2022

Wysokość dofinansowania

do 5 000 zł

Dofinansowanie do in vitro we Wrocławiu wynosi do 5 000 zł.

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia, finansowany ze środków gminy Wrocław.

Płatności

Co obejmuje dofinansowanie

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów
 • przeprowadzenie kwalifikacji par do udziału w Programie oraz wykonanie badań, do których obliguje Ustawa o leczeniu niepłodności
 • kontrolowaną stymulację jajeczkowania prowadząca do uzyskania komórek jajowych o pełnym potencjale rozrodczym
 • punkcję jajników, tj. pobranie komórek jajowych pod kontrolą ultrasonografii
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórki jajowej drogą klasyczną (samoistne zapłodnienie) lub metodą docytoplazmatycznej iniekcji plemnika
 • hodowlę zarodków
 • transfer zarodków do jamy macicy
 • przechowanie zarodków o prawidłowym rozwoju, które nie zostały przeniesione do macicy, do czasu ich wykorzystania
Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów
 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych od anonimowej dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego
 • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach
Procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów
 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych badań
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów
 • przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy

Dofinansowanie

In vitro z dofinansowaniem we Wrocławiu

Kto może skorzystać z dofinansowania do in vitro?

Z dofinansowania in vitro we Wrocławiu mogą skorzystać niepłodne pary:
 • będące w związku małżeńskim lub partnerskim, które bezskutecznie starają się o dziecko i mają wskazania do procedury in vitro
 • zamieszkujące na terenie miasta Wrocławia
 • wiek kobiety do 40 r. ż. (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się kwalifikację kobiet do 42 r. ż. – w przypadku dobrze rokującej rezerwy jajnikowej lub przy procedurach biorstwa komórek jajowych lub zarodka)

Warunkiem udziału w programie jest stwierdzona bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie.

Kryteria wykluczenia

1. W przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa partnerskiego:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);
 • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży
 • brak macicy

2. W przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo męskich komórek rozrodczych):

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL
 • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży
 • brak macicy
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego

O zabiegu

Jak skorzystać z dofinansowania do in vitro?

 • Krok 1
  Zapoznaj się z informacjami o programie

 • Krok 2
  Zostaw nam kontakt do siebie

  Wypełnij formularz

 • Krok 3
  Niezwłocznie oddzwonimy

  Nasz konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji i umówi na wizytę kwalifikacyjną. Wizyta kwalifikacyjna jest płatna.

ZOSTAW KONTAKT, ODDZWONIMY

Programy in vitro, które realizujemy w okolicy:

Kontakt

Jak się z nami skontaktować?

Infolinia

+48 (58) 58 58 800

pn-pt.: 7:00 - 20:00
sb.: 7:00 - 15:00

Formularz kontaktowy